Google Consent mode v2 pro WordPress a Woocommerce

Maximalizujte výkon reklamních kampaní s Google Consent Mode V2 ve vašem WordPressu a Woocommerce e-shopu.

Sbírejte cenná data i při dodržení nejpřísnějších pravidel ochrany soukromí. Buďte vždy o krok napřed a  zvýšíte efektivitu vašeho online marketingu.

Google Consent mode v2

Stručně a jasně

Google Consent Mode V2 je nová metoda souhlasu se sběrem dat od Google, platná od 6.3.2024.

Tato metoda umožňuje sbírat data anonymně a využívat je pro Google Analytics 4, Google Ads a remarketing.

Nejde o výmysl Google, ale byli k tomu dotlačeni novým zákonem z EU.

Google Consent Mode V2 umožňuje tzv. modelování. Pomocí umělé inteligence dokáže dopočítávat a odhadovat některá data pro vylepšení reklamních kampaní a umožňuje modelovat i pomocí návštěv uživatelů bez souhlasu.

Google Consent Mode V2 přidává 2 nové parametry:
ad_user_data – Souhlas s použitím osobních údajů pro reklamní účely.
ad_personalization – Souhlas s použitím osobních údajů pro remarketing.

Proč řešit Google Consent mode v2?

Implementací Google Consent Mode v2 pro WordPress / WooCommerce získáte nástroj, který nejen zajišťuje dodržování zákonných požadavků, ale umožní vám využívat cenná data pro reklamní a remarketingové kampaně v Google Ads a zvyšovat jejich výkon.

Optimalizace reklam

Umožňuje vám efektivně využívat data pro Google Ads a remarketing i v případě, že uživatelé nedají souhlas s cookies, což maximalizuje ROI vašich marketingových kampaní.

Soulad s GDPR

Google Consent Mode v2 vám umožní efektivně reagovat na požadavky GDPR, snižuje riziko potenciálních sankcí a usnadňuje správu souhlasů, což je klíčové pro podniky působící v EU.

Zvýšená transparentnost

Tento nástroj zvyšuje transparentnost, jak vaše stránky zpracovávají a využívají data uživatelů. Transparentní správa souhlasu posiluje důvěru uživatelů a podporuje pozitivní vnímání vaší značky.

S čím při implementaci pracuji?

Jak funguje Consent mode v2 (technicky)?

Díky Google Consent Mode v2 mohou webové stránky udržet efektivní online marketing a analytické operace, zatímco zůstávají v souladu s nařízeními o soukromí a ochraně dat EU.

Tento systém zajišťuje, že uživatelé mají větší kontrolu nad svými daty, zatímco weby mohou optimalizovat své reklamní a analytické strategie na základě skutečného souhlasu uživatelů.

Parametry pro sběr osobních dat

Google Consent Mode umožňuje webovým stránkám nastavit různé parametry souhlasu, jako jsou ad_storage a analytics_storage, které určují, zda mohou být ukládány cookies a používána data pro reklamu nebo analytické účely.

Z

Parametry Souhlasu

Consent Mode v2 přidává dva nové parametry: ad_personalization a ad_user_data. Tyto parametry umožňují webovým stránkám a reklamním platformám Google (např. Google Ads, Google Analytics) sbírat a zpracovávat data uživatelů v souladu s jejich preferencemi souhlasu.

Dynamické Řízení Souhlasů

Na základě nastavení souhlasu web dynamicky upravuje, která data mohou být sbírána a zpracovávána. Například, pokud uživatel neudělí souhlas s ad_storage, Google Analytics může stále sbírat základní interakce, ale bez možnosti sledovat uživatele napříč různými webovými stránkami.

Integrace s Google Tag Manager (GTM)

Google Consent Mode v2 lze implementovat a spravovat prostřednictvím GTM, což umožňuje webovým správcům rychle reagovat na změny v preferencích souhlasu uživatelů a přizpůsobit sběr dat bez potřeby přímých zásahů do kódu webu. Díky GTM můžete spravovat všechny externí scripty na webu.

Časté dotazy

Od kdy platí Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode v2 je aktivní od 6. března 2024. A přidává 2 nové parametry ad_personalization a ad_user_data.

Co je Google Consent Mode v2? A proč vznikl?

Google Consent Mode v2 je pokročilá technologie určená pro správce webových stránek a vývojáře, která umožňuje flexibilní sběr a využití dat uživatelů v souladu s jejich preferencemi souhlasu. Tento režim byl vyvinut, aby webům pomohl dodržovat předpisy ochrany osobních údajů, jako je GDPR, a zároveň minimalizovat dopad na sběr dat nezbytných pro analýzy a cílenou reklamu.

Vznik Google Consent Mode v2 odpovídá potřebě lepšího řešení pro vyvážení mezi ochranou soukromí uživatelů a efektivním využíváním webových a reklamních technologií. Jeho cílem je poskytnout webům nástroje, které jim umožní sbírat a analyzovat důležitá data a provádět cílenou reklamu, aniž by došlo k porušení preferencí soukromí uživatelů. Vznikl hlavně z důvodu nařízení EU kvůli ochraně osobních údajů.

Klíčovou vlastností Consent Mode v2 jsou jeho nové parametry, jako jsou ad_personalization a ad_user_data, které webům umožňují přizpůsobit, jak jsou data uživatelů používána pro reklamní a analytické účely, na základě jejich uděleného souhlasu. Tímto způsobem Consent Mode v2 podporuje transparentnost a dává uživatelům větší kontrolu nad tím, jak jsou jejich osobní data využívána, zatímco umožňuje podnikům zachovat kritické funkce nezbytné pro jejich online přítomnost a úspěch.

Jak se liší Google Consent Mode v2 od předchozí verze?

Google Consent Mode v2 přináší několik klíčových vylepšení a nových funkcí oproti své předchozí verzi, které se zaměřují na posílení flexibility a efektivity při správě souhlasů uživatelů a sběru dat. Tyto změny jsou navrženy tak, aby lépe reagovaly na potřeby webů při dodržování současných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a zároveň zajišťovaly efektivní využití reklamních a analytických nástrojů.

 1. Nové Parametry: Consent Mode v2 představuje dva nové parametry: ad_personalization a ad_user_data. Tyto parametry umožňují webům a reklamním technologiím Google jasněji rozlišovat mezi typy dat, která mohou být sbírána a zpracovávána v závislosti na souhlasu uživatele, a tak umožňují specifičtější kontrolu nad sběrem a využitím uživatelských dat pro personalizovanou reklamu.

 2. Vylepšená Flexibilita: V2 nabízí vylepšenou flexibilitu v konfiguraci souhlasů, což webům umožňuje přizpůsobit sběr dat s větší přesností podle specifických požadavků a preferencí uživatelů. To pomáhá webům lépe reagovat na různé právní požadavky a současně poskytuje uživatelům větší kontrolu nad jejich daty.

 3. Zvýšený Důraz na Ochranu Osobních Údajů: Zatímco první verze Consent Mode již reagovala na potřebu souladu s GDPR a dalšími předpisy, v2 dále posiluje ochranu osobních údajů tím, že nabízí rozšířené možnosti pro správu souhlasů a zajišťuje, že sběr a zpracování dat jsou plně v souladu s uživatelskými preferencemi.

 4. Optimalizace Provozu a Analytiky: Consent Mode v2 byl navržen tak, aby minimalizoval dopad na měření a analýzu dat, dokonce i když uživatelé neudělí souhlas se všemi typy cookies. Tímto způsobem pomáhá webům zachovat klíčové analytické a reklamní funkce, což je zásadní pro jejich online strategii a úspěch.

Tato vylepšení činí Google Consent Mode v2 robustnějším a efektivnějším řešením pro správu souhlasu uživatelů, umožňuje lepší dodržování právních předpisů a zároveň nabízí webům flexibilnější možnosti při sběru a využívání dat pro analytické a reklamní účely.

Proč by měly weby používat Google Consent Mode v2?

Weby by měly používat Google Consent Mode v2 z několika důvodů, které zahrnují lepší soulad s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zvýšení transparentnosti a zlepšení uživatelské zkušenosti:

 1. Soulad s GDPR a Ostatními Právními Předpisy: Google Consent Mode v2 pomáhá webům dodržovat evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další příslušné právní předpisy tím, že umožňuje správce webů dynamicky reagovat na souhlasy uživatelů ohledně používání cookies a sběru dat. Tím se minimalizuje riziko právních komplikací a pokut.

 2. Vylepšená Kontrola a Flexibilita: Díky novým parametrům, jako jsou ad_personalization a ad_user_data, mohou weby jemněji nastavit, jaká data mohou být sbírána a zpracovávána, což poskytuje větší kontrolu nad reklamní personalizací a sběrem dat.

 3. Optimalizace Reklam a Analytik bez Porušení Soukromí: Google Consent Mode v2 umožňuje webům pokračovat v efektivním sběru důležitých analytických a reklamních dat, dokonce i když uživatelé neudělí souhlas s určitými typy cookies. Toto je zásadní pro optimalizaci online marketingových kampaní a zvyšování konverzí.

 4. Zlepšení Uživatelské Zkušenosti: Tento režim poskytuje uživatelům větší transparentnost a kontrolu nad tím, jak jsou jejich data používána, což může vést ke zvýšení důvěry uživatelů v web a zlepšení celkové uživatelské zkušenosti.

 5. Udržení Funkčnosti Webu: I když uživatelé odmítnou určité typy cookies, Consent Mode v2 umožňuje webům stále sbírat klíčová neosobní data a provádět základní analytické měření, což pomáhá zachovat důležité funkce webu a informovat rozhodování o strategii.

Použitím Google Consent Mode v2 mohou weby lépe navigovat v komplexním prostředí ochrany osobních údajů, zatímco stále využívají klíčové nástroje pro analýzu a personalizaci, což je nezbytné pro úspěch v digitálním světě.

Jak Google Consent Mode v2 ovlivňuje analytická data a reklamní výkonnost?

Google Consent Mode v2 ovlivňuje analytická data a reklamní výkonnost tím, že umožňuje webovým stránkám přizpůsobit sběr a zpracování dat v souladu s udělenými souhlasy uživatelů, což má významný dopad na analýzu a reklamu:

 1. Umožňuje Sběr Základních Analytických Dat: I když uživatelé neudělí souhlas se všemi typy cookies, Google Consent Mode v2 stále umožňuje sběr určitých anonymizovaných dat o uživatelském chování. To znamená, že weby mohou pokračovat v získávání základního přehledu o výkonu a uživatelské interakci, což je zásadní pro optimalizaci webu a zlepšování uživatelské zkušenosti.

 2. Přizpůsobení Reklamních a Analytických Strategií: Na základě udělených souhlasů může Consent Mode v2 dynamicky upravovat, jak jsou data používána pro reklamní personalizaci (ad_personalization) a sběr uživatelských dat (ad_user_data). To umožňuje webovým stránkám a reklamním platformám efektivně cílit a personalizovat reklamy pro uživatele, kteří souhlasili, čímž zvyšují relevanci a účinnost reklamních kampaní.

 3. Optimalizace Reklamní Výkonnosti Při Dodržování Soukromí: Díky pokročilému řízení souhlasů Consent Mode v2 mohou weby lépe vyvažovat mezi dodržováním právních předpisů o ochraně osobních údajů a nutností sběru dat pro reklamní a analytické účely. To znamená, že mohou zachovat efektivní marketingové operace a zároveň respektovat preferenci soukromí uživatelů.

 4. Minimalizace Dopadu na Měření Konverzí: Consent Mode v2 pomáhá minimalizovat dopad na měření konverzí tím, že poskytuje mechanismy pro zachování sledování konverzí, i když uživatelé neudělí souhlas s určitými typy cookies. To umožňuje marketérům lépe pochopit efektivitu jejich kampaní a přizpůsobit strategie pro maximalizaci ROI.

Výsledkem je, že Google Consent Mode v2 nabízí sofistikované řešení pro správce webů, které jim umožňuje navigovat v komplexním prostředí ochrany osobních údajů, zatímco optimalizuje analytickou a reklamní výkonnost ve světě, kde je souhlas uživatele nezbytný.

Co jsou ad_personalization a ad_user_data v Google Consent Mode v2?

V rámci Google Consent Mode v2 jsou ad_personalization a ad_user_data dva klíčové parametry, které umožňují webům a reklamním platformám Google lépe spravovat a respektovat souhlasy uživatelů ohledně používání jejich dat pro reklamní účely.

ad_personalization

Parametr ad_personalization se týká specificky souhlasu uživatele s personalizací reklamy. Když uživatel udělí souhlas s personalizací reklam, umožňuje to webům a reklamním službám Google využívat uživatelská data, jako jsou předchozí interakce s webem, historie prohlížení a další relevantní informace, k cílení a zobrazování přizpůsobených reklamních obsahů. Pokud uživatel souhlas neudělí, reklamy mohou být stále zobrazovány, ale nebudou personalizovány na základě chování uživatele na webu.

ad_user_data

Parametr ad_user_data se vztahuje na souhlas s používáním uživatelských dat pro reklamní a analytické účely obecně. Tento souhlas umožňuje sbírat detailnější informace o uživatelích, které mohou být použity pro vylepšení cílení reklam a získávání hlubších analytických poznatků. To zahrnuje sběr dat, jako jsou konverze, interakce s reklamami a další metriky, které pomáhají optimalizovat reklamní kampaně a zlepšovat uživatelskou zkušenost.

Použitím těchto parametrů Google Consent Mode v2 poskytuje webům a reklamním platformám jemnější kontrolu nad tím, jak jsou uživatelská data využívána, a to vše v souladu s preferencemi soukromí uživatelů. To umožňuje efektivní sběr a využití dat pro personalizaci a analytické účely, zatímco je zajištěno, že souhlas uživatele je plně respektován.

Jak otestovat, že mám na webu správně implementovaný Consent Mode v2?

Otestování správné implementace Google Consent Mode v2 na vašem webu je zásadní pro zajištění, že reaguje na souhlasy uživatelů a sbírá data v souladu s těmito souhlasy. Zde jsou upravené kroky, jak to ověřit:

 1. Využití Konzole Prohlížeče:

  • Otevřete svůj web a použijte vývojářské nástroje ve vašem prohlížeči (dostupné stisknutím F12 nebo pravým kliknutím a výběrem „Prozkoumat“).
  • Přejděte na záložku „Console“ a hledejte logy související s Google Consent Mode. Měli byste zde vidět, jak jsou eventy pro souhlasy uživatelů vyvolány a zaznamenány.
 2. Testování Reakce na Různé Stavy Souhlasu:

  • Použijte nástroje pro správu souhlasu a změňte nastavení souhlasu uživatelů. Sledujte, jak se mění chování sběru dat na vašem webu v reakci na tyto změny.
  • Zkontrolujte, zda jsou data pro analytiku a reklamu sbírána nebo blokována v závislosti na souhlasu.
 3. Ověření Integrace s Google Analytics a Google Ads:

  • Pro Google Analytics: ověřte, že data o návštěvnosti a seřízení událostí odpovídají změnám v souhlasech uživatelů.
  • Pro Google Ads: zkontrolujte, zda jsou konverze a cílení reklam ovlivněny podle změn v souhlasech.
 4. Použití Google Tag Assistant:

  • Google Tag Assistant je rozšíření pro prohlížeč Chrome, které můžete použít k ověření správné implementace Google Consent Mode v2. Tag Assistant vám pomůže identifikovat, zda jsou tagy Google, včetně těch souvisejících s Consent Mode, správně načteny a zda reagují v souladu s nastavenými souhlasy uživatelů.

Důkladným testováním těchto aspektů můžete zajistit, že vaše implementace Google Consent Mode v2 na webu je správná, což pomáhá vašemu webu dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů a respektovat soukromí uživatelů.

Kde mohu najít oficiální informace o Google Consent Mode v2?

Oficiální informace o Google Consent Mode v2 můžete najít přímo na webových stránkách a dokumentacích Google, které jsou speciálně určeny pro vývojáře a správce webů. Tyto zdroje poskytují podrobné informace, technické průvodce, nejlepší postupy a často kladené otázky týkající se implementace a správy Google Consent Mode. Zde jsou některé klíčové zdroje:

 1. Google Developers: Oficiální dokumentace pro vývojáře od Google zahrnuje sekci věnovanou Google Consent Mode, kde najdete technické detaily, API referenční materiály a příklady kódu.

 2. Google Tag Manager Help Center: Pokud plánujete používat Google Consent Mode ve spojení s Google Tag Managerem (GTM), Google Tag Manager Help Center poskytuje návody a pokyny, jak Consent Mode správně nastavit a integrovat do vašich webů.

 3. Google Analytics Help: Pro integraci Consent Mode s Google Analytics, sekce pomoci Google Analytics nabízí instrukce, jak zajistit, že váš sběr dat bude v souladu s nastaveními souhlasu uživatelů.

 4. Oficiální blogy a aktualizace produktů Google: Google často zveřejňuje blogové příspěvky a aktualizace produktů, které mohou obsahovat důležité informace o nových funkcích, aktualizacích a nejlepších postupech pro Google Consent Mode a další související technologie.

Pro přístup k těmto zdrojům navštivte oficiální stránky Google Developers, Google Tag Manager Help Center a Google Analytics Help. Tyto platformy poskytují nejaktuálnější a nejpřesnější informace potřebné pro úspěšnou implementaci a správu Google Consent Mode v2.

Mirek Rohlíček

Email: info@MirekRohlicek.cz
Mobil: (+420) 606 240 302
Volejte: Po – Pá / 11:00 – 17:00
IČ: 05121281
Zapsán v živnostenském rejstříku

Napište mi e-mail