Březen 12, 2017

Angličtina s Duolingo – Popis aplikace

Tentokrát jsem si pro vás připravil poněkud netradiční sérii článků. Každý článek bude obsahovat jednu anglickou lekci aplikace Duilingo. Já jsem díky Duolingo zásadně zlepšil svou angličtinu a naučil jsem se orientovat v různých časech a základních gramatických poučkách. Dlouho jsem […]
Březen 16, 2017

Angličtina s Duolingo #1 – Základy 1

Předchozí lekce: Angličtina s Duolingo – Popis aplikace V první lekci se naučíme používat určitý (The) a neurčitý (a, an) člen. Tato dovednost obsahuje 3 lekce, ve kterých se naučíte základní slovíčka.   Poučka: Určitý člen „the“ vs. neurčitý člen „a“ […]
Březen 19, 2017

Angličtina s Duolingo #2 – Základy 2

Předchozí lekce: Angličtina s Duolingo #1 – Základy 1 V druhé části základů se naučíme přítomný čas prostý, množné číslo a zápory. Tato dovednost obsahuje 3 lekce, ve kterých se naučíte další základní slovíčka.   Poučka: Čas přítomný prostý Časování sloves v angličtině […]
Březen 23, 2017

Angličtina s Duolingo #3 – Základní fráze

Předchozí lekce: Angličtina s Duolingo #2 – Základy 2 V této lekci se neučíme základní fráze. Například pozdrav, omluvu, poděkování, souhlas, odmítnutí, prosbu nebo loučení. Zkrátka fráze, které používáte denně. Tato dovednost obsahuje 3 lekce, ve kterých se naučíte slovíčka, která nejčastěji […]
Březen 26, 2017

Angličtina s Duolingo #4 – Jídlo

Předchozí lekce: Angličtina s Duolingo #3 – Základní fráze Takto lekce se zaměřuje na slovíčka z  kategorie jídlo. S těmito slovíčky budeme tvořit jednoduché oznamovací věty. Tato dovednost obsahuje 4 lekce, ve kterých se naučíte anglická slovíčka jídel a jednoduché věty.   Poučka: […]
Březen 30, 2017

Angličtina s Duolingo #5 – Zvířata

Předchozí lekce: Angličtina s Duolingo #4 – Jídlo V této lekci se naučíte pouze pár slovíček a vět z kategorie zvířata.  Tato dovednost obsahuje 2 lekce, ve kterých se naučíte anglická slovíčka zvířat. Slovíčka: cat – kočka dog – Pes horse – […]
Duben 2, 2017

Angličtina s Duolingo #6 – Množné číslo/Plurál

Předchozí lekce: Angličtina s Duolingo #5 – Zvířata V dnešní části se naučíme používat množné číslo u základních slovíček a vět. Procvičíme si také slovíčka, které jsme se učili v minulých lekcích. Tato dovednost obsahuje 2 lekce, ve kterých se naučíte používat množné číslo. Poučka: Množné […]
Duben 6, 2017

Angličtina s Duolingo #7 – Přivlastňovací zájmena

Předchozí lekce: Angličtina s Duolingo #6 – Množné číslo/Plurál V této části se naučíme používat přivlastňovací zájmena. Tato dovednost obsahuje 2 lekce, ve kterých se naučíte přivlastňovací zájmena. Poučka: Přivlastňování Angličtina vyjadřuje vlastnictví vcelku jednoduše a to s pomocí takzvaného přivlastňovacího pádu, kdy se za podstatné […]