Angličtina s Duolingo #2 – Základy 2

Předchozí lekce: Angličtina s Duolingo #1 – Základy 1

V druhé části základů se naučíme přítomný čas prostý, množné číslo a zápory.

Tato dovednost obsahuje 3 lekce, ve kterých se naučíte další základní slovíčka.

 

Poučka:

Čas přítomný prostý

Časování sloves v angličtině je výrazně jednodušší než v češtině – všechny osoby mají stejný tvar, s výjimkou 3. osoby čísla jednotného, kde se přidává koncovka „s“, tedy „he eats.“ V následující tabulce jsou vypsány všechny tvary pravidelného slovesa „to eat = jíst“ a jednoho z mála nepravidelných sloves, slovesa „to be = být“.

Tato jednoduchost je však částečně vykoupena tím, že v angličtině není možné vynechat podmět. Když česky řekneme „jím“, tak je jasné, že jsem to já. Z anglického „eat“ nemáme jak zjistit, jestli jím já a nebo oni, proto musíme vždy uvést i podmět: „I eat“.

Angličtina ve 2. osobě nerozlišuje mezi tykáním a vykáním ani mezi jednotným a množným číslem. Pro všechno má jediné slovo: „you“.

Množné číslo

I množné číslo se tvoří výrazně jednodušeji než v češtině – v naprosté většině případů se jen přidá koncovka „s“. Příklady:

„A boy“ (chlapec) – „Boys“ (chlapci)
„A girl“ (dívka) – „Girls“ (dívky)

V této lekci se setkáte s několika výjimkami. Jsou to:

„A man“ (muž) – „Men“ (muži)
„A woman“ (žena) – „Women“ (ženy)
„A child“ (dítě) – „Children“ (děti)

Zápor

Zápor tvoříme slovem „not“. V případě slovesa „být“ ho jen vložíme za sloveso:

„I am a man.“ – „I am not a man.“
„He is a boy.“ – „He is not a boy.“

U ostatních sloves musíme použít pomocné sloveso „do“ spolu s infinitivem slovesa. Pozor, i toto pomocné sloveso má ve 3. osobě jednotného čísla jinou podobu – „does“. Příklady:

„I drink milk.“ – „I do not drink milk.“
„She eats bread.“ – „She does not eat bread.“

Slovíčka:

boys – chlapci
girls – dívky
we – my
read – číst
newspaper – noviny
men – muži (množné číslo)
women – ženy (množné číslo)
you – ty, vy
are – jsou
milk – mléko
sandwich – sendvič
rice – rýže
they – oni
child – dítě
reads – čte
book – kniha
menu – menu, jídelní lístek
it – to
children – děti
have – mají
has – má

Věty:

It is a boy. – To je chlapec.
He has a child. – On má dítě.
I eat rice. – Já jím rýži.
The boys read a newspaper. – Ti chlapci čtou noviny
The boys drink water. – Ti chlapci pijí vodu
It is a menu. – To je menu.
Is it a menu? – To je menu? (Otázka)
The girls read a newspaper. – Ty dívky čtou noviny
We have bread. – My máme chléb.
We are girls. – My jsme dívky.
You drink milk. – Ty piješ mléko.
We are men. – My jsme muži.
We are women. – My jsme ženy.
I have a woman. – Já mám ženu.
He reads the menu. – On čte to menu.
A boy is a child. – Chlapec je dítě.
The boys drink. – Ti chlapci pijí.
We have children. – My máme děti.
He eats a sandwich. – On jí sendvič.
He has a book. – On má knihu.
She reads. – Ona čte.
They read the newspaper. – Oni čtou noviny.
They are men. – Oni jsou muži.
They drink. – Oni pijí.

Pokračování najdete na: Angličtina s Duolingo #3 – Základní fráze

Statistiky:

21 Slovíček v této lekci
24 vět v této lekci

38 slovíček jsme se už naučili.
37 vět jsme se už naučili.

Angličtina s Duolingo #2 – Základy 2
5 (100%) 3 vote[s]

Pokud se vám článek líbil, můžete mě podpořit sdílením.

Komentáře

Mirek Rohlíček
Mirek Rohlíček
Baví mě online marketing a především sociální sítě. Prodávám na Amazonu své produkty. Stavím weby a eshopy na Wordpressu, pro které dělám také grafiku. O tom všem píši na tomto blogu.